Imprimir pantalla

Tot seguint amb les tecles menys “desgastades” del teclat, aquest cop us parlarem de la tecla d’imprimir pantalla (“Impr Pant”, “Print Screen” en anglès). És una tecla que trobareu en diferents lloc segons el teclat que tingueu, però que habitualment es troba en el bloc situat a continuació de les tecles de funció (F1, F2, … F12).
Perquè serveix? Per convertir en una imatge el que esteu veient en aquest moment en el vostre monitor. Il•lustrem-ho amb un exemple i ens entendrem millor.

Premeu la tecla “Impr Pant”. Ara aneu a Inicio – Programas – Accesorios i obriu el “Paint”. Aneu al menú Edición i cliqueu “Pegar”. Ja heu creat una imatge del que teníeu en pantalla.
Podeu repetir l’operació utilitzant ara el “Microsoft Word”. Us enganxarà la imatge en el vostre document de text.
Però, quines són les utilitats pràctiques d’aquest botó? Moltes. Entre d’altres, fer una còpia d’un formulari que acabeu d’omplir a través d’Internet, estalviar-vos prendre nota d’unes dades que teniu en pantalla i necessiteu guardar, obtenir una imatge que no es deixa desar per un altre mètode, etc.
Evidentment, quan capturem una pantalla estarem agafant també elements que no necessitem. Però al tractar-se d’una imatge, sempre la podrem retallar després amb un programa editor.