Especialistes Mac-Windows

Aprovada la llei del cànon digital

(…) El congrés espanyol ha aprovat la reforma de la llei de propietat intel•lectual, molt criticada per experts, consumidors i internautes, i el sector de l’electrònica. La llei, que adapta la directiva europea sobre propietat intel•lectual del 2001, estableix un cànon per als suports digitals (MP3, mòbils i similars) i manté el dels CD i DVD verges, que ja va alçar moltes protestes en el seu moment.
La norma trasllada el model tradicional del cànon analògic, que des de 1992 s’ha aplicat a cassetes i cintes de vídeo, al model digital. El cànon és una quantitat fixa que cobren les entitats de gestió de drets d’autor com a compensació per a les possibles còpies privades que el consumidor realitzi de materials subjectes a propietat intel•lectual.
El cànon, doncs, el pagaran molts consumidors que no fan cap ús il•legal dels suports digitals. I és per això que fins i tot la comissió assessora en societat de la informació del Ministeri d’Indústria espanyol, presidida per Manuel Castells, va emetre fa poc un informe contra l’aplicació d’aquest cànon. (…)
(…) La plataforma Todoscontraelcanon, que agrupa diferents col•lectius opositors al cànon que grava els suports digitals en la recentment aprovada llei de propietat intel•lectual, ha anunciat que impugnarà la llei a través de tots els mecanismes possibles. (…) Font: Vilaweb