Mesura distàncies amb Google Maps

Google Maps ens serveix principalment per buscar la un lloc o el camí que ens hi ha de dur. Però disposa també d’un munt de funcions que desconeixem i que ens poden ser realment útils. Com aquesta: Mesurar la distància real entre dos o més punts.

Per fer-ho farem clic amb el botó dret sobre el punt del mapa d’inici de la ruta que volem calcular, i escollirem l’opció “Mesura la distància”. Després farem clic sobre el punt de destí, amb el qual es traçarà una línia recta entre els dos punts.

Un cop fet això, podrem agafar aquesta línia traçada amb el ratolí, anar-la ajustant als carrers per on cal que passem, i ja ho tindrem fet.