Què és un Captcha?

Què carai són aquestes lletres i números que em fan escriure en un lloc web?

La resposta és un “Captcha” (sigles de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Una prova que es fa servir en multitud de serveis web i aplicacions mòbils, per detectar si la persona que està tractant d’accedir al lloc és humana o bé es tracta d’un programa informàtic o robot.

Perquè els posen d’aquesta manera, distorsionats o amb fons que dificulten la seva lectura?

Doncs perquè hi ha programes informàtics, anomenats OCR (sigles de Optical Character Recognition), que són capaços de llegir aquests caràcters i burlar aquest sistema.

A vegades, per complicar més la cosa a les màquines i facilitar-la als humans, els “Captcha” es transformen en preguntes, com ara “Quan fan dos més tres”. O afegeixen paranys com “Escriu només les lletres que vegis que siguin de color vermell”.