Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius que es guarden en el vostre ordinador quan visiteu determinats webs. El seu objectiu principal és deixar rastre de que hem visitat un lloc determinat. Un rastre que enregistra estadístiques dels visitants, com ara les pàgines més vistes, el temps que ens hi passem visitant-les o quin sistema operatiu i navegador emprem.

El 90% dels llocs que visitem fan servir cookies, i l’objectiu final és millorar la nostra navegació i personalitzar-la. No són més intrusives que l’empleat d’uns grans magatzems demanant-nos el codi postal.

Tot i així, en llocs pocs segurs, les cookies poden arribar a ser perilloses, passant-se d’intrusives i tractant de robar-nos informació.

Per evitar-ho, des del 2011, la Unió Europea obliga a tots els llocs web que n’utilitzen cookies a fer-ho saber. És per això que ens sorprèn que ara ens apareguin avisos d’aquest tipus en molts llocs web. Però això no és dolent.

En qualsevol cas, si això ens molesta, sempre podrem esborrar les cookies que s’han emmagatzemat al nostre ordinador. O bé utilitzar la navegació privada, per no deixar cap mena de senyal.