SimilarSites

Similarsites és un web que us permet cercar llocs amb característiques similars o continguts semblants als d’un altre.

Només cal que escriguem el nom del lloc del que vulguem cercar llocs relacionats i ens apareixerà un llistat de suggeriments. Alhora, disposarem de la possibilitat de destriar els resultats per nombre de visites o temes, entre d’altres criteris.

El funcionament d’aquest lloc es basa en un sistema que aprèn de les cerques dels seus usuaris, el qual li permet anar perfeccionant els resultats.

Existeix una extensió per poder integrar aquesta eina de cerca a Mozilla Firefox i a Google Chrome. Quan ens trobem a qualsevol web, podrem veure enllaços similars només fent clic en un botó del nostre navegador.