Kiosko.net

Kiosko.net és una pàgina ideal per aquells que ens agrada saber que diuen diversos diaris sobre la mateixa notícia. Perquè és un lloc que ens ofereix les portades (I l’accés a les edicions online si aquestes són gratuïtes) de més de 600 diaris de tot el món.

Els podem seleccionar per Continents, Estats, Comunitats Autònomes i per tipus: Informació general, esports, economia i gratuïts.

Podem consultar les portades dels darrers 7 dies i compartir-les amb aplicacions com Twitter o Facebook.