PDF Creator

Els arxius PDF tenen dues virtuts: pesen poc i no són fàcils d’editar. Per tant, ens van bé per enviar documents que, per exemple, incloguin moltes imatges. I, alhora, eviten que ens els puguin modificar com si fossin un document de Word.

De fet, només els podríem manipular si disposéssim de l’Adobe Acrobat Professional, que és la mare d’aquest tipus d’extensió. Però PDFCreator és una solució gratuïta que ens permet portar a terme la seva funció fonamental: convertir qualsevol document al format PDF.

I es fa d’una manera molt fàcil. Només cal que simulem que anem a imprimir el document en qüestió i escollim com a impressora la d’aquest programa. A partir d’aquí podrem, si volem, protegir-lo mitjançant una contrasenya que en bloquegi la còpia del seu contingut. O també enviar-lo directament al nostre gestor de correu electrònic. I a partir de l’ultima versió, també fer alguns canvis d’edició (gestionar les pàgines i variar els marges).