Typingweb

Typingweb és una eina molt bona per millorar la nostra velocitat de teclejar.
Es tracta d’un curs online gratuït en el que no cal fer cap mena de registre (només és necessari si es volen guardar els resultats).

És un curs molt complet, que ens permet no només millorar la velocitat, sinó també situar correctament les mans o saber quins dits hem d’utilitzar en cada cas.

Disposa de diferents nivells que permeten a l’usuari més avançat corregir mals hàbits.