Eliminar el missatge d’Avast! Antivirus que apareix al peu dels nostres emails

Des de fa un temps, als usuaris d’Avast! Antivirus se’ns afegeix un missatge al peu dels missatges de correu electrònic que enviem. Es tracta d’una nota publicitària, que adverteix que els nostres emails sortints estan lliures de virus.

Si volem desactivar aquesta notificació, hem de seguir els passos següents. Obrim Avast! Antivirus i, de les opcions que apareixen a l’esquerra, escollim “Configuració”. De la nova finestra que ens apareix, també a l’esquerra, triem “Protecció activa”. A “Mòdul del Correu electrònic”, fem clic a sobre el símbol de la roda que tenim a la dreta de l’enunciat. Un altre cop a la dreta, cliquem “Funcionament”. I allà desmarquem “Inseriu notes al correu verificat (sortint)”. Amagat, però fàcil de deshabilitar si es sap com.