Emoticones que fem servir amb un significat diferent pel que van ser pensades

Les emoticones són petites caricatures que utilitzem en el món 2.0 per simbolitzar estats d’ànim. Però algunes emoticones que fem servir van ser creades amb un significat diferent del que habitualment usem.

1. S’acostuma a utilitzar per a expressar un estat d’ànim de felicitat. Però segons els creadors no és exactament aquest. De fet, si ens hi fixem, la cara està lleugerament envermellida. I el que vol simbolitzar en realitat és una acció de flirteig entre dues persones.

2. S’utilitza com a sinònim de sorpresa, amb algú que es posa les mans al cap, en realitat el que significa és simplement un ‘OK’. A la cultura japonesa aquest gest es representa amb la lletra O, i així la representaríem d’una manera gestual.

3. Es fa servir molts cops per expressar que s’està trist per alguna cosa, ja que la gota sembla una llàgrima que cau. Però en realitat representa una persona que està constipada.

4. Demanar ‘si us plau’? Pregar perquè alguna cosa vagi bé? Doncs bé, el que realment representen aquestes mans és el gest de disculpa que s’utilitza a la cultura japonesa.

5. Quan veiem aquesta emoticona el primer que pensem és: està enfadat/da. Tanmateix, el que realment representa és el moment en que ens desfoguem, perquè ja hem acabat una feina o una cosa que ens tenia amoïnats.

6. De petó, res de res! Aquesta icona vol representar una persona xiulant. O sigui, que el que seria correcte seria utilitzar-la quan ens volem fer els despistats.