Informes sobre seguretat informàtica

Diversos estudis afirmen que molts usuaris no es prenen seriosament els riscos de seguretat que suposa tenir infectats els seus equips informàtics. De fet, 2,5 de cada 10 ordinadors no disposen ni d’antivirus.

Un 34,06% dels ordinadors de l’Estat estan infectats d’una manera o altra. Les amenaces són diverses: el software no desitjat representa un 26%, l’”Adware” (programes que mostren anuncis) el 32%, i els “Troians” (programes que s’instal•len a través d’una altra aplicació aparentment inofensiva, i que capturen i envien informació) afecten a més del 22% dels ordinadors. I el pitjor de tot és que el 50% dels usuaris no en són ni conscients.

Els creadors de virus, han passat de ser uns individus que buscaven notorietat i reconeixement social, a voler-ne treure’n un rendiment econòmic. I no només a través de l’estafa directa (com ara amb, el ja comentat aquí, “virus de la policia”), sinó traficant amb les dades dels usuaris.

La seva tècnica es basa en buscar vulnerabilitats als ordinadors, per controlar-los remotament. I, fins i tot, utilitzar-los com a llançadores per infectar més equips. Diu que al mercat negre la informació sobre màquines controlades és la que dóna millors dividends.

Les vulnerabilitats més explotades són la manca d’un software antivirus actualitzat. Però també no disposar d’un sistema operatiu i un software posat al dia. Sobretot els “plugins” (complements) que utilitzen les pàgines web (principalment el Java, l’Adobe Flash i l’Adobe Reader).

El principal risc de contraure alguna infecció el comporta navegar per internet sense seguir unes bones pràctiques. Així que convindria no prendre-s’ho tant a la fresca.