AllDup

Us presentem una aplicació per trobar fotografies similars al vostre ordinador, encara que les imatges s’hagin voltat o retocat. La principal virtut d’AllDup és que no només cerca duplicats, sinó que fa recerques per diferents criteris. I això permet trobar arxius similars comparant el seu nom o la mida, però també pel “hash” (identificador intern) o les seves propietats.

El seu funcionament és senzill. Només cal que seleccionem la “Carpetas de Orígen” i marcar la casella de verificació. Llavors escollirem el “Criterio de Búsqueda”, seleccionant “Fotos Similares”, establint el “Porcentaje de Coincidencia” (l’ideal és el 99%) i seleccionant el “Método de Comparación” (aHash). Clicarem a “Start Search” i començarà la recerca.

Un cop aquesta hagi acabat, se us mostraran les fotos duplicades, amb la possibilitat de veure-les pel nom, la seva carpeta d’orígen o la seva vista en miniatura. Escollirem el criteri que més ens convingui per ordenar-les i ja podrem fer la tria.