Alliberar la cua d’impressió

Un problema que ens pot haver sorgit més d’una vegada és que, al intentar imprimir un document se’ns bloquegi la impressora, i la cua d’impressió del Windows vagi acumulant treballs sense remei.

Si després de reiniciar l’equip això no es ressol, podem crear una petita aplicació que ens ajudarà.

Per fer-ho obrirem la Llibreta de Windows i hi escriurem o copiarem les següents línies:

@echo off
title Alliberar cua de impressora
net stop spooler
echo Eliminant arxius de la cua de tasques de la impressora…
del “%SYSTEMROOT%\System32\spool\printers\*.*” /q /f
echo Finalitzat. La cua de tasques de la impressora ha sigut esborrada. Ja podeu tornar a imprimir sense problemes.
net start spooler
pause

Un cop ho haguem fet, desarem el document com arxiu .bat. O sigui, anirem a “Fitxer”, “Anomena i desa” i a la finestra “Nom del fitxer” hi escriurem, per exemple, “Alliberar cua de impressora.bat”. I a “Tipus de fitxers” seleccionarem “Tots els fitxers”. Cal que ens fixem en que no desem l’arxiu amb l’extensió .txt, perquè no funcionaria.

El guardarem, per exemple, a l’”Escriptori”, per tenir-lo a mà si ens sorgeix el problema. Quan l’haguem de fer servir, clicarem amb el botó dret a sobre d’“Executa’l com a administrador”. I ja ho tindrem solucionat.