KillEmAll

KillEmAll és una aplicació que ens ajuda a tancar aplicacions que estan obertes en un segon pla, i que consumeixen recursos i memòria.

Es tracta d’un programa portable, o sigui, que no cal instal·lar-lo. Quan l’executem, ens apareix directament una finestra que ens indica que es tancaran tots els processos i serveis, excepte els elementals pel funcionament del Windows. D’aquesta manera es tancarà tot allò que no és imprescindible i que alenteix el nostre sistema.

A la part superior se’ns mostrarà una llista dels “processos permesos”, que són els propis de Windows i que no es tancaran. I també una “llista blanca”, on hi podrem afegir les excepcions que nosaltres vulguem.

Tot i així, cal que l’utilitzem amb cura, després d’haver desat tots els documents que tinguem oberts, perquè el programa no ens demanarà si volíem guardar els canvis. En qualsevol cas, només recomanem el seu ús en ordinadors antics o que vagin justos de recursos.