Mi Actividad

Si ets usuari d’Android o d’algun servei de Google, com ara Gmail, segur que has estat facilitant a aquesta empresa un munt d’informació.

Ara, però, Google ha llençat Mi Actividad, un lloc des d’on podem fer un seguiment d’aquestes dades. De totes les interaccions que hem fet amb els seus serveis i/o aplicacions de tercers que tenen accés a informació del nostre compte.

El lloc no té cap secret, i ens permet fer cerques de tota la nostra activitat o d’un contingut o acció específic. En ell disposarem de l’opció d’esborrar, per exemple, l’historial dels vídeos que hem vist a YouTube o informació de les nostre ubicacions, entre d’altres.

També ens permetrà desactivar serveis que potser no sabíem ni que teníem activats i que també estaven recaptant informació nostra.