Reduce PDF Size

Un dels tipus d’arxiu d’ús més estès a la xarxa és el PDF. Es tracta d’un format que s’ha estandaritzat perquè pot contenir en el seu interior text, imatges, enllaços i moltes coses més.

Però també s’ha fet d’ús comú per la seva portabilitat. I per què això funcioni, sovint ens convé que l’arxiu pesi el menys possible. Això és el que podem aconseguir amb aquest programa: Reduce PDF Size.

Es tracta d’una aplicació amb una interfície molt senzilla, que a més a més ens permet comprimir diversos arxius PDF de cop.

Disposa de cinc ajustaments diferents de compressió, de manera que podem generar arxius de diferents mides i qualitats. Evidentment, com més comprimim un arxiu menys qualitat tindrà. Per a això ens ofereix l’avantatge de poder previsualitzar i comparar des d’ell el fitxer original i el comprimit, i decidir quina compressió ens convé més en cada cas.