Traduir textos directament des de Word

Per traduir un text a qualsevol idioma molts acostumeu a fer servir serveis com Google Translator. Això us passa, segurament, perquè desconeixeu que podem traduir els nostres textos directament des de Microsoft Word.

Per traduir un text des de Word el primer que hem de fer és seleccionar el text. Ens adrecem aleshores al menú “Revisió”, i acte seguit a l’opció “Tradueix” i “Tradueix selecció”. Immediatament ens apareixerà a la dreta l’opció d’escollir a quin idioma volem fer-ho i, a sota, la traducció mateixa.

Si el que escollim és “Tradueix document”, se’ns presentarà completa en un nou document.