SERVEIS

Servei gratuït
Hardware:

Comprovem de quins ordinadors es disposa i les prestacions que tenen.
Proposem, si cal, com millorar-los.
Simplifiquem l’estructura global.

Software:

Revisem amb quins sistemes operatius i programes es treballa i comprovem el seu nivell d’actualització.
Analitzem l’estandardització i optimització de les configuracions dels equips i sistema.
Valorem el servei de correu electrònic i de dades al núvol amb que es treballa.

Seguretat:

Comprovem l’estat de seguretat dels equips i dels antivirus que hi tenen instal·lats.
Observem la presència de software maliciós o publicitari.
Evaluem el sistema de còpies de seguretat.

Mobilitat:

Optimització de telèfons mòbils i tauletes.