TARIFES

Comprèn els següents serveis
  • Atenció telefònica per poder atendre’t quan més ho necessites.
  • Atenció remota mitjançant internet, sense haver-nos de desplaçar a la teva empresa. Cobrament per fraccions d’1 hora.
  • Amb l’atenció remota t’estalvies els desplaçaments i està disponible també amb la resta d’abonaments per hores.
  • Atenció preferent respecte a d’altres clients que no són abonats.
  • 30 % de descompte sobre el preu de servei tècnic per hora.
  • 1 revisió anual gratuïta i revisions addicionals a preu reduït.
  • Assessorament tècnic sobre l’equip que vols adquirir o sobre el que fas servir ara.
  • Servei d’informació i ofertes.
  • Amb el preu d’un abonament s’ofereix atenció a dos ordinadors a la mateixa adreça.
  • Opció d’ampliar l’abonament amb altres ordinadors i/o adreces a preu reduït.
Hora tècnic
38,00 €
Desplaçament
15,00 €
Transport ordinador
20,00 €
Quota anual
195,00 €
Ordinadors addicionals
40,00 €